5. junij – svetovni dan varstva okolja

5 junija, 2024
0
0

Že 51. leto zapored pod vodstvom programa Združenih narodov za okolje obeležujemo 5. junij kot svetovni dan varstva okolja. Letos v ospredje postavljamo iskanje rešitev za obnovo tal, ustavitev širjenja puščav oz. dezertifikacije ter krepitev odpornosti proti suši.

Po podatkih SURSa je bilo v letu 2022 za naložbe v varstvo okolja v Sloveniji namenjenih 409 milijonov EUR. To je slabih 17 % več kot v letu 2021. Največji delež so obsegala vlaganja v upravljanje odpadnih voda, in sicer 34,7 % (142 milijonov EUR).

V nadaljevanju predstavljamo nekaj dodatnih, zanimivih podatkov, pridobljenih iz arhiva statističnega urada.

Površina namakanih zemljišč manjša

V letu 2023 je bilo namakanih 4.058 hektarjev zemljišč, kar je 18 % manj kot leto prej. Nekaj več kot dve tretjini te površine (68 %) so pokrivali njive in vrtovi, 12 % sadovnjaki, oljčniki in drevesnice. 7 % namakane površine so predstavljali rastlinjaki, travniki in vinogradi.

Poraba vode za namakanje narašča

Skupno je bilo v letu 2023 za namakanje porabljenih 4,7 milijona m3 vode. To je za 37 % več kot v letu 2022. Večina te vode (88 %) je bila pridobljena iz površinskih voda. Od tega 82 % iz zbiralnikov (akumulacije), 13 % iz tekočih voda, 5 % iz javnega vodovoda in drugih virov. Nekoliko manj kot 1 % je iz naravnih jezer. Preostalih 12 % vode, porabljene za namakanje, je bilo pridobljenih iz podtalnice.

Emisij CO2 v cestnem prometu več

V letu 2021 so emisije ogljikovega dioksida (CO2) v cestnem prometu znašale 2.682 kilogramov CO2 na prebivalca. V primerjavi z letom prej je to kar za 16 % več. V podkategoriji emisije CO2 v osebnem cestnem prometu (avtomobili, motorji ipd.) so obsegale 1.451 kilogramov CO2 na prebivalca. Podatki kažejo, da je to za 26 % več kot v letu 2020.

Več informacij o svetovnem dnevu varstva okolja pridobite s kratkega filma na kanalu YouTube Združenih narodov.

kg junij