Družina Henkel ob pravico za lov

1 februarja, 2024
0
0

To se seveda ni zgodilo v Sloveniji, temveč na Tirolskem v Avstriji, kjer je več milijard težka družina Henkel izgubila zakupno pravico za lov, a tako posredno poskrbela za bojše pomlajevanje gozda. Načrtovan lov in trajnostno gozdarjenje ne gresta vedno z roko v roki.

Povečanje zakupnine za lov

Občina je kot lastnik gozda, z glasovanjem upravnega odbora 4 proti in 3 za, odločila, da se pogodba o zakupu ne podaljša. Najemnik je ves čas pogodbe izpolnjeval dogovorjen odstrel. Na koncu naj bi ponudil povečanje zakupnine iz 40.000 na 80.000 evrov, a tudi to ni bilo dovolj. Ta podatek sicer ni bil uradno potrjen, a vseeno priča, da si je želel zakupnik podaljšati pogodbo. Tako poroča spletni portal Agarheute, ki povzema časopis Tiroler Tageszeitung.

Lov in pomlajevanje gozda

Občina bo sama prevzela gospodarjenje z gozdom, ker je bilo na področju vodovarstvenega območja zabeleženo katastrofalno objedanje mladja s strani divjadi. Usmeritev občine pri gospodarjenju z gozdom pravi, da mora v gozdu potekati naravno pomlajevanje. V tem primeru mora biti lov podrejen koristim gozda in ne sme zgolj zasledovati interesov najemnika.

Boljše pomlajevanje gozda

Ker je gozdarstvo in lesarstvo v Avstriji zelo močna gospodarska dejavnost, je ta odziv popolnoma razumljiv. Občina je kljub dobremu najemniku raje sama prevzela gospodarjenje z lovno pravico. Tako bo dolgoročno omogočila boljše pomlajevanje gozda. Gozd se bo z večjim odstrelom vseh starostnih kategorij divjadi in ne zgolj trofejnih živali lažje sam saniral. Na vodnih zajetjih ne bo potrebna sadnja dreves.

Več o pereči temi izveste tudi v prispevku Škode po divajdi v gozdovih. Poleg velikih škod po divjadi na kmetijskih površinah imamo v Sloveniji tudi ogromne škode pod divjadi v gozdovih. Če imamo priznavanje in ocenjevanje škod na kmetijskih površinah do neke mere urejeno, še zdaleč pa ne pravično in ustrezno, pa je področje škod po divjadi v gozdovih neurejeno.